Darmowe wzory pism

Wzory pism do pobrania

Sprawy cywilne

h

Pozew o wstąpienie
w stosunek najmu

h
Pozew o ustalenie
prawa do grobu
h
Pozew o zapłatę
 
h
Wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku
 
h
Wzór wniosku o odebranie
ustnego oświadczenia
o przyjęciu spadku
h
Wzór wniosku o przyjecie
pisemnego oświadczenia
o przyjęciu spadku
h

Wzór wniosku o odebranie
ustnego oświadczenia
o odrzuceniu spadku

h
Wzór wniosku o przyjecie
pisemnego oświadczenia
o odrzuceniu spadku
h
Wniosek o dział spadku
 
 
h
Wniosek o stwierdzenie
zasiedzenia
 
h
Wniosek o odpis
orzeczenia z klauzulą
prawomocności / wykonalności
h
Wniosek o odpis
orzeczenia z uzasadnieniem
 
h
Sprzeciw
od nakazu zapłaty
h
Apelacja
 
h
Zażalenie
 
h
Zwolnienie
od kosztów sądowych
h
Wzór oświadczenia o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach
i źródłach utrzymania osoby fizycznej
ubiegającej się o zwolnienie
od kosztów sądowych
w postępowaniu cywilnym
h
Wzór oświadczenia o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach
i źródłach utrzymania osoby fizycznej
ubiegającej się o ustanowienie
adwokata lub radcy prawnego
 
h
Wniosek o uznanie
orzeczenia zagranicznego
h
Wniosek
o „upadłość konsumencką”
h
Zwrot kosztów podróży
 

Sprawy rodzinne

h
Pozew o alimenty
 
h
Pozew o podwyższenie alimentów
h
Pozew o zaprzeczenie
ojcostwa
h
Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia
 
h
Wniosek o zwolnienie z obowiązku
przedstawienia dokumentu
do zawarcia małżeństwa
h
Pozew o ustanowienie
rozdzielności majątkowej
małżeńskiej
h
Pozew o rozwód
 
h
Zgodny wniosek
o separację
h
Wniosek o zniesienie
separacji
h
Wniosek
o ubezwłasnowolnienie
h
Wniosek o odpis postanowienia
o ubezwłasnowolnienie
h
Wniosek o odpis
wyroku rozwodowego
h
Pozew o rozwód
z ewentualnymi wnioskami
h
Pozew o separację
 
h
Pozew o zaspakajanie
potrzeb rodziny
h
Wniosek o ustanowienie
opieki prawnej dziecka
h
Pozew o uchylenie
obowiązku alimentacyjnego
h
Wniosek o udzielenie
zgody na leczenie
h
Zgoda na paszport
dla małoletniego
h
Wniosek o zezwolenie
na dokonanie czynności prawnej
h
Wniosek o uregulowanie
kontaktów z małoletnim
h
Wniosek osoby uprawnionej
do uzyskania świadczeń alimentacyjnych
h
Pełnomocnictwo dla
zagranicznego organu przyjmującego
h
Wniosek osoby uprawnionej
do uzyskania świadczeń
alimentacyjnych z Niemiec
h
Pełnomocnictwo dla organu
przyjmującego w Niemczech
 
h
Wykaz organów przyjmujacych
państw uczestników Konwencji
nowojorskiej z 20.06.1956r.

Praca i ubezpieczenia

h
Odwołanie
 
h
Pismo procesowe
 
h
Wniosek o wydanie odpisu
orzeczenia z uzasadnieniem
h
Wniosek o wydanie odpisu
orzeczenia z klauzulą
prawomocności / wykonalności
h
Zażalenie od postanowienia
Sądu Rejonowego
 
h
Zażalenie od postanowienia
Sądu Okręgowego
 
h
Apelacja od wyroku
Sądu Okręgowego
h
Apelacja od wyroku
Sądu Rejonowego

Sprawy karne

h
Prośba o widzenie
 
h
Wniosek o odroczenie
kary pozbawienia wolności
h
Wniosek o czasowe
opuszczenie zakładu
h
Wniosek o przerwę
w wykonaniu kary
h
Wniosek o warunkowe
zwolnienie
h
Wniosek o zatarcie
skazania
h
Wniosek o wyznaczenie
obrońcy
h
Wniosek o rozłożenie
kary na raty
h
Sprzeciw od wyroku
nakazowego
h
Zażalenie od wyroku
Sądu Rejonowego
h
Zażalenie od wyroku
Sądu Okręgowego
h
Apelacja od wyroku
Sądu Rejonowego
h
Apelacja od wyroku
Sądu Okręgowego

Opisz problem

Pomożemy

12 + 3 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com