Prawnik prawo karne Kraków

Warunkowe umorzenie postępowania – sposób na niekaralność.

Warunkowe umorzenie postępowania Kraków

Warunkowe umorzenie postępowania wiąże się z poddaniem sprawcy próbie. Osoba wobec której ma być postępowanie umorzone musi spełniać przesłanki wskazane w Kodeksie Karnym i wtedy będzie traktowana jako niekarana. Oczywiście wszystko uzależnione jest od uznania sądu. Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania zostały wskazane w art. 66 k.k. Muszą one być spełnione łącznie. Zgodnie z tym przepisem sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, stopień winy oraz społecznej szkodliwości nie jest znaczny, a także czyn zarzucany sprawcy nie jest zagrożony karą wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto, ważne są też okoliczności ściśle związane z osobą sprawcy. Aby możliwe było warunkowe umorzenie postepowania sprawca musi być niekarany za przestępstwo umyślne, a poza tym warunki osobiste skazanego, jego postawa, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni kolejnego przestępstwa.

W okresie próby sprawca musi zachowywać się zgodnie z przepisami prawa, jeśli nie spełnia w okresie próby nałożonych na niego obowiązków sąd może podjąć postępowanie karne. Po okresie próby następuje okres przejściowy, który trwa 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie popełni żadnego przestępstwa nie będzie mógł już zostać skazany na karę pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania jest to ogromna szansa dla sprawcy na poprawę swojego zachowania oraz uniknięcie odbywania kary. Istotne jest, że uznany jest za osobą niekaraną i bez problemu otrzyma takie zaświadczenie. Nie prowadzi to zatem do napiętnowania sprawcy w oczach społeczeństwa i jest dla niego najkorzystniejszym wyjściem, jeśli nie ma możliwości uniewinnienia lub zwykłego umorzenia postępowania.

Prawnik prawo karne Kraków

Warunkowe umorzenie postępowania

Sprawy karne Kraków

Opisz problem

Pomożemy

4 + 12 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com