Rozbój – jaka grozi mi kara? Prawnik Kraków

Rozbój – jaka grozi mi kara?

Rozbój reguluje art. 280 Kodeksu Karnego. To przestępstwo brutalne, charakteryzujące się wysoką społeczną szkodliwością, jest zagrożone wysoką karą do 12 lat pozbawienia wolności. Każdy sprawca rozboju powinien wiedzieć, że po tym jak zostanie przedstawiony mu zarzut i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego, prokurator najprawdopodobniej wystąpi do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Przestępstwo rozboju można określić jako przestępstwo złożone. Z jednej strony zasadniczym zamiarem sprawcy jest dokonanie kradzieży, ale w rzeczywistości dokonuje on zamachu nie tylko na cudze mienie, bo jednocześnie atakuje integralność cielesną ofiary.

By zdobyć mienie sprawca grozi użyciem przemocy lub doprowadza ofiarę do stanu niepoczytalności lub bezradności. Surowsza odpowiedzialność grozi temu, kto posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnym niebezpiecznym przedmiotem. Niebezpiecznym przedmiotem określamy taki przedmiot, którego wykorzystanie przeciwko człowiekowi spowoduje powstanie realnego zagrożenia o równowartości odpowiadającej np. broni palnej. Mamy tutaj do czynienia z rozbojem kwalifikowanym.

Osoba dopuszczająca się tego przestępstwa podlega karze od lat 2 do 12. Natomiast jeżeli sprawca działa w sposób zagrożenia życia posługując się np. nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem podlega karze na czas nie krótszy niż od lat 3.

Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli przestępstwo było mniejszej wagi można liczyć na mniejszy wyrok. W takim przypadku sprawca może otrzymać karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Nie ma jednak możliwości zastosowania tego przepisu do rozboju kwalifikowanego tzn. z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.

Prawnik prawo karne Kraków

Prawnik Kraków

Kodeks karny

Opisz problem

Pomożemy

11 + 11 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com