Prawo Karne Prawnik Kraków

Przywłaszczenie cudzej rzeczy to przestępstwo.

Sprawy karne Kraków

Większa część naszego społeczeństwa kieruje się zasadom znalezione nie kradzione. Jak szkodliwa jest nieznajomość prawa, przekonuje się wiele osób.

Kancelaria Kraków prawo karne

Policjanci każdego tygodnia przyjmują zgłoszenia osób pokrzywdzonych które straciły telefon, dokumenty, pieniądze przez swoje roztargnienie bądź mylne przekonanie znalazcy. Jeśli znalazłeś na ulicy telefon, portfel i nie oddałeś do najbliższej jednostki policji stajesz się sprawcą czynu karalnego na podstawie art. 284 Kodeksu Karnego: Kto przywłaszcza cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jednym słowem popełniasz przestępstwo.

Pamiętaj jednak, że istotne znaczenie ma tutaj wartość przywłaszczonej rzeczy, jeżeli nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę ok 520 zł odpowiesz za wykroczenie na podstawie art. 119 par 1 Kodeksu Wykroczeń: Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której na podstawie miejsca i okoliczności znalezienia, można domniemywać, że właściciel wyzbył się prawa własności np., rzecz leżała w śmietniku wtedy nie popełniasz czynu zabronionego przez ustawę.

Prawo karne Kraków

Kradzież

Przywłaszczenie

Opisz problem

Pomożemy

2 + 15 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com