Prawnik Kraków Przemoc Domowa

Przemoc domowa – nie daj się! Broń się!

Przemoc domowa

Jeżeli zastanawiasz się czy warto wnieść sprawę przeciwko osobie, która się nad Tobą znęca jednak nie robisz tego z obawy przed faktyczną bezkarnością sprawcy to jesteś w błędzie.

W Polskim prawie karnym występuje bowiem szereg środków karnych, które mogą być orzeczone wobec sprawcy. Sąd może orzec bowiem obok zasadniczej kary środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Określa odległość od osób chronionych, które zobowiązany jest zachować. Zakaz obowiązuje wszędzie bez znaczenia, gdzie obecnie się znajdujemy. Sąd może również orzec nakaz opuszczenia lokalu, co umożliwia szeroką ochronę pokrzywdzonego, jest to możliwe w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy przeciwko osobie najbliższej na karę pozbawienia wolności lub warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Współczesny prawodawca poszukuje metod bardziej skuteczniejszych takich, które odizolują pokrzywdzonego od oprawcy od razu i poczuje się bezpieczny oraz pewny, że prawo go chroni, uznał więc, że warto by było wprowadzić środek zapobiegawczy, który zadziałał by natychmiastowo.

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, gdzie Twój mąż lub osoba najbliższa znęca się nad Tobą psychicznie bądź fizycznie nie bój się zgłaszać sprawy na policję Najlepiej zadzwonić po funkcjonariuszy w momencie awantury, czy bezpośrednio po zdarzeniu mają obowiązek interweniować. Masz prawo domagać się zatrzymania sprawcy na 48 godzin na podstawie art. 244 par 1 KK. Zatrzymanie na podstawie tego przepisu jest podstawą do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci nakazania sprawcy opuszczenia lokalu z art. 275a KPK

Ten przepis dodany 10 czerwca 2010 roku o zmianie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie możemy zastosować już w postępowaniu przygotowawczym na wniosek Policji lub z urzędu. Policja niezwłocznie nie później niż przed upływem 24 godzin od chwili zatrzymania występuje z wnioskiem do Prokuratora o zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania oskarżonego. Omawiany środek stosuje się na okres 3 miesięcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby został przedłużony na dalsze okresy, jeśli zachodzą przesłanki, że zachowanie sprawcy nie uległo zmianie. Orzeczenie go nie jest zależne od zameldowania nawet jeśli to on jest właścicielem lokalu musi go opuścić.

Jeśli Państwo jesteście pokrzywdzeni takim przestępstwem i chcielibyście zasięgnąć więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Dominik Marchewka w Krakowie na ul. Słoneckiego 4/24 lub pod numerem telefonu 530 834 077.

Prawnik prawo karne Kraków

Przemoc domowa

Sprawy rodzinne Kraków

Opisz problem

Pomożemy

9 + 8 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

kontakt@prawnikpomoc24.pl