Opaska elektroniczna

Opaska elektroniczna szansa na bycie wolnym!

Prawnik Kraków sprawy karne

Odbywanie kary w tym systemie jest szansa dla skazanego na nieprzebywanie w zakładzie karnym, jego zachowanie, to gdzie aktualnie przebywa jest kontrolowane za pomocą środków technicznych. Ma obowiązek przebywać w domu z założonym nadajnikiem.

Dozór elektroniczny można otrzymać po spełnieniu określonych przesłanek ujętych w art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego: wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku i nie mamy do czynienia z recydywą wielokrotną, skazany posiada miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie wspólnie z nim zamieszkujące wyraziły na to zgodę.

Warto zaznaczyć, że udzielenie zgody na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że pomimo spełnienia wszystkich warunków, sąd i tak takiej zgody nie musi wyrażać. W szczególności będzie to miało miejsce wtedy, gdy oceni, że odbycie kary w omawianym systemie nie spełni podstawowych celów, jakie stawia się przed karą kryminalną. W praktyce jednak, w przeważającej liczbie spraw, w których kieruje się do sądu wniosek o dozór elektroniczny, w sytuacji, gdy spełnione są wskazane przesłanki, sądy udzielają zgody na taki sposób wykonywania kary. Jest to korzystne dla skazanego, który może dzięki temu wykonywać pracę zawodową oraz żyć w warunkach wolnościowych. Skazany ma wyznaczone konkretne godziny, w których może przebywać poza miejscem zamieszkania np., w celu wykonywania pracy, robienia zakupów.

Prawnik prawo karne Kraków

Opaska elektroniczna

Dozór elektroniczny

Opisz problem

Pomożemy

4 + 4 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

kontakt@prawnikpomoc24.pl