Prawnik Kraków prawo karne

Kogo możemy traktować tak samo jak multirecydywistę?

Prawnik Kraków prawo karne

W rozdziale VII Kodeksu Karnego uregulowano sytuację prawną recydywistów. O tym, że osoby powracające do przestępstw należy karać nie trzeba nikogo przekonywać. Przepisy na równi z recydywistami traktują niektóre osoby, które nie działają w warunkach określonych w art. 64 Kodeksu Karnego. Surowsza odpowiedzialność jest dla nich przypisana ze względu na brak poszanowania prawa i dużą szkodliwość ich czynów. Szczególnie do grona takich osób zaliczamy tych, którzy z popełniania przestępstw uczynili sobie źródło dochodów. Na takich samych zasadach jak recydywista odpowiadają również osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, związku przestępczym oraz organizacjach terrorystycznych. Wobec tych osób ustawodawca przewidział surowszą odpowiedzialność karną. Kara zawsze jest obostrzona. Sąd orzekając karę pozbawienia wolności, orzeka ją w przedziale powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia do górnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę.

Do osób wobec których zastosowano już środek probacyjny w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary to okres próby wynosi od 3 do 5 lat. W okresie próby sąd oddaje taką osobą pod dozór kuratora. O warunkowe zwolnienie z odbywania kary takie osoby mogą wystąpić po odbyciu dopiero ¾ kary. Okres próby w tym przypadku wynosi 3 lata.

Co ważne w tym przypadku sprawcy nie mogą korzystać z warunkowego umorzenia postępowania.

Prawnik Kraków sprawy karne

Recydywa

Wyrok więzienia

Opisz problem

Pomożemy

11 + 7 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com