Alimenty na żonę

Alimenty to nic innego jak świadczenia finansowe na rzecz drugiej osoby. O wiele częściej słyszy się o obowiązku alimentacyjnym na dzieci. Jednak możliwe jest także orzeczenie przez Sąd alimentów na rzecz żony i to nie tylko po rozwodzie. Możliwe jest wystąpienie o takie świadczenie w trakcie trwania małżeństwa.

Alimenty w czasie małżeństwa – jak to wygląda?

Żona może wystąpić o przyznanie alimentów nawet w czasie trwania małżeństwa. Żeby było to zasadne, oboje małżonkowie muszą wspólnie dążyć do zaspokajania potrzeb swojej rodziny. Nie musi to polegać na pracy zarobkowej. Jeśli kobieta oddaje się wychowywaniu dzieci oraz dbaniu o dom, może żądać, aby część wynagrodzenia małżonka była przelewana na jej konto. Jeśli po zasądzeniu alimentów dojdzie do rozpadu związku alimenty nadal są ważne, jednak bardzo często występuje się do sądu o ich zmianę.

Alimenty po rozwodzie – kiedy można je otrzymać?

Są tak naprawdę dwie odrębne sytuacje kiedy kobieta może wystąpić do sądu o otrzymywanie alimentów. Pierwszy z nich to uzasadniona i udowodniona sytuacja, w której doszło do pogorszenia jej stopy życiowej. Np. kiedy zarobki męża były o wiele większe, lub kiedy kobieta zajmowała się opieką nad domem i nie pracowała przez ostatnie lata. Wtedy sąd sprawdza, jak wygląda jej obecna sytuacja oraz czy rzeczywiście jej poziom życia uległ pogorszeniu i znajduje się w niedostatku. Alimenty są zasądzane najczęściej na 5 lat, jednak jeśli kobieta zawrze kolejny związek małżeński przed upływem tego czasu, obowiązek zapewnienia jej odpowiednich warunków spoczywa na nowym małżonku.

Druga sytuacja dotyczy rozwodu z orzekaniem o winie. Jeśli sąd podczas rozwodu orzeknie o winie męża, kobieta może wystąpić o wypłacanie jej alimentów. Jednak w tym przypadku nie ma konieczności udowadniania, że kobieta jest w niedostatku. Wystarczy, że jej sytuacja materialna i bytowa uległa pogorszeniu.

Jak ustalane są alimenty?

Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz sytuacje obojga małżonków. Jeśli rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z tym, że były partner ma dziecko z inną kobietą, ta sytuacja także zostanie uwzględniona, aby zapewnić dziecku dobry byt. Tak naprawdę każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Od czego zacząć?

Formalności związane ze złożeniem wniosku są dość zawiłe i skomplikowane. Należy dołączyć nie tylko szczegółowy opis sytuacji, ale także wiele załączników. Warto w takiej sytuacji zdać się na profesjonalistów, którzy pomogą na każdym etapie.

alimenty na zonę

Prawnik alimenty Kraków

Przemoc domowa

Sprawy rodzinne Kraków

Opisz problem

Pomożemy

2 + 8 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com